APCRC – Asociația pentru Promovarea Culturii și Responsabilizare Civică

Poate deveni membru al Asociației orice persoană care depune o adeziune scrisă în acest sens. Calitatea de membru se dobândește prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de către Consiliul Director persoanelor care și-au adus o contribuție importantă la desfășurarea activității Asociației sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociației. Excluderea unui membru se face de către Consiliul Director, la propunerea a cel puțin doi membri ai Asociației.

Drepturile și obligațiile membrilor:

Membrii Asociației au următoarele drepturi și obligații:

  • Să participe la activitățile organizate de Asociație,
  • Să facă propuneri în Adunarea generală;
  • Să aleagă și sa fie aleși în organele de conducere;
  • Să respecte prevederile Statutului și hotărârile organelor de conducere;
  • Să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației;
  • Să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociației;
  • Să cotizeze lunar cu o anumită sumă ce va fi ulterior stabilită de Consiliul Director, în funcție de necesitatea aducerii la îndeplinire a scopului asociației.

Completează formularul de înscriere aici.