Una dintre problemele modernității, prezentă în societatea contemporană românească, este dezagregarea structurilor intermediare dintre cetățeni și stat. Spre deosebire de situația din alte state, societatea civilă în România își exercită într-o mai slabă măsură rolul de mediator între interesele cetățenilor și cele ale statului.

O consecință a acestei stări de fapt este indiferența cetățeanului față de problemele publice. Bunăoară, când se iau măsuri care lezează interesele cetățenilor, aceștia nu se asociază pentru a-și exprima punctul de vedere. Deși opinia generală a majorității despre societate este una negativă, cei care o exprimă adoptă aceeași atitudine cu cea pe care o dezaprobă, fără a se implica concret în problemele care îi privesc.

Absența simțului civic se observă în diverse situații cotidiene, cum ar fi lipsa de reacție față de mica corupție și gesturile care sfidează bunul-simț, fenomene larg răspândite în societatea contemporană românească. În parte, astfel de situații sunt rezultatul faptului că fiecare preferă să își urmărească pe cont propriu interesele personale, fără a realiza că asocierea poate fi mai eficientă în acest scop.

Una dintre soluțiile posibile ale acestor probleme este cultivarea spiritului civic în rândul cetățenilor României, ceea ce ar putea duce la multiplicarea asociațiilor de tot felul. Astfel, prin intermediul asocierii, interesele fiecărui cetățean vor fi urmărite într-un grad mai ridicat.

Cultura și educația pot fi instrumente care să contribuie la conștientizarea carențelor din societatea românească, sporind gradul de participare cetățenească și diminuând riscul ca democrația românească să derapeze spre o formă edulcorată de autoritarism, acceptată de bunăvoie de un corp civic anesteziat.

Cetățeni ai României, asociați-vă!